2021 London International Blending Conference Online

برنامه زمان بندی و رئوس مطالب

برنامه زمان بندی پیام ها برای کنفرانس بین المللی مخلوط شدن(آمیختگی روحانی) لندن ۲۰۲۱ به شرح زیر می باشد (زمان مطابق با ساعت تابستانه انگلستان است BST)

در زیر شما می توانید به هر رئوس مطلب بصورت تکی دسترسی داشته باشید

پیام رئوس مطالبزمانتاریخ
پیام 1 10:00جمعه 2 آوریل
پیام 219:30جمعه 2 آوریل
پیام 310:00شنبه 3 آوریل
میز خداوند09:30روز خداوند 4 آوریل
پیام 410:00روز خداوند 4 آوریل

لینک مورد استفاده برای ملاقات روز خداوند با لینک پیام مشابه است

ملاقات برای هر یک از پیام ها 5 دقیقه قبل از شروع پیام باز خواهد شد

اطلاعات (میز کمک رسانی)

اگر شما هر مشکلی دارید لطفا با اطلاعات(میز کمک رسانی) توسط ایمیل ارتباط برقرار کنید

ایمیل : helpdesk@churchinlondon.org.uk

مبلغ پیشنهادی اهدائی 5 پوندی برای کنفرانس وجود دارد. لطفا از دکمه “اهداء” در زیر استفاده کنید

لطفا دقت کنید وقتی شخصی مبلغ را برای اهداء وارد می کند نیاز است که صفرهای بعد از آن را نیز وارد کند. برای مثال برای اهداء کردن 5 پوند، یک شخص نیاز هست که بنویسد 5.00